Fonds Westland maakt idealen mogelijk door middel van donaties

Aanvragen

Fonds Westland gaat per 1 januari 2019 op in Fonds 1818.
Vanaf heden kunnen er geen aanvragen meer ingediend worden bij Fonds Westland.

Beide fondsen werkten de afgelopen jaren organisatorisch en financieel al nauw samen. Fonds 1818 blijft dezelfde hoogwaardige ondersteuning, begeleiding en besluitvaardigheid bieden die aanvragers uit het Westland gewend zijn.

Deze dienstverlening wordt aangevuld met de kennis en het netwerk van Fonds 1818. Wilt u een donatie aanvragen? Dan kunt u nu al terecht op www.fonds1818.nl.

Margreet Aantjes-Cozijnsen, adviseur van Fonds Westland, blijft verbonden aan Fonds 1818. Mochten u tegen problemen aanlopen bij het indienen van uw aanvraag bij Fonds 1818, dan kunt u contact openemn met Margreet Aantjes via aantjes@fonds1818.nl of via070 375 49 58

Lopende projecten die nog door Fonds Westland zijn toegekend

Projecten waarvoor Fonds Westland een donatie heeft toegekend, die nog niet zijn afgewikkeld, gaan over op Fonds 1818.
Margreet Aantjes-Cozijnsen blijft voor deze projecten uw contactpersoon. Zij is te bereiken via 070 – 375 49 58 en aantjes@fonds1818.nl.

  

 

 

 

 

 

Betaling en verantwoording van donaties die door Fonds Westland zijn toegekend

AlsFonds Westland positief op uw aanvraag wordt besloten, heeft u een contractbrief in tweevoud ontvangen. Deze brief bevat de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat ons fonds tot betaling overgaat. De brief verwijst ook naar de Algemene Voorwaarden van Fonds Westland.

Na afloop van het project bent u verplicht om verantwoording af te leggen door middel van:
- een bestedingsverklaring (formulier dat u moet ondertekenen), of bij hoge donaties een accountantsverklaring;
- een overzicht van inkomsten en uitgaven van het projecten;
- een korte evaluatie.

Vanaf heden zal Fonds 1818 op basis van de voorwaarden van Fonds Westland beoordelen of aan alle voorwaarden is voldaan. Als de donatie naar het oordeel van Fonds 1818 niet of niet volledig nodig is geweest voor het project, of indien de voorwaarden niet worden nagekomen, kan het Fonds de donatie geheel of gedeeltelijk terugvorderen (net zoals Fonds Westland zou hebben gedaan).

Gedragscode

Fonds Westland onderschrijft de Gedragscode van de FIN en kan aangesproken worden op de naleving hiervan.

Meer informatie: www.verenigingvanfondsen.nl