Fonds Westland maakt idealen mogelijk door middel van donaties

Aanvragen


Lees vóór het indienen van een aanvraag de Privacyverklaring Fonds Westland.
Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Een aanvraag moet wel minimaal 10 weken voor de aanvang van uw project ingediend worden. Tijdens de behandeling van uw aanvraag mag u in principe nog geen financiële verplichtingen aangaan voor het project.

Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen als het fonds alle gevraagde informatie heeft ontvangen. Het fonds neemt alleen aanvragen in behandeling die passen binnen de doelstellingen van het fonds. Lees daarom allereerst de algemene donatiecriteria. Neem bij twijfel contact op met onze adviseur.

Een aanvraag bij Fonds Westland kan ingediend worden met ons aanvraagformulier, waarvan u een printversie kunt downloaden (toelichting).
Gebruik van het aanvraagformulier is niet verplicht. U kunt uw aanvraag ook in een brief formuleren en het formulier als check-list gebruiken.
U kunt uw aanvraag per post of per e-mail naar ons toesturen. Per e-mail heeft onze voorkeur, omdat uw aanvraag ons dan sneller bereikt.
Adres voor aanvragen per e-mail: info@fondswestland.nl
Adres voor aanvragen per post: Fonds Westland, ter attentie van Margreet Aantjes-Cozijnsen, Postbus 895, 2501 CW DEN HAAG.
Of u de aanvraag digitaal of per post verstuurt, vergeet in beide gevallen niet om ons alle gevraagde bijlagen toe te sturen of te mailen! Een kopie van uw statuten hoeft u niet meer op te sturen als u deze al bij een vorige aanvraag heeft opgestuurd. Als u niet zeker weet wat u wel of niet in uw aanvraag moet vermelden, kunt u contact opnemen met onze adviseur.

Aanvraag burgerinitiatieven

Bij kleinschalige burgerinitiatieven is het niet nodig dat de aanvraag door een vereniging of stichting wordt gedaan. Het is voldoende als u met minimaal 3 mensen een aanvraag indient. De aanvraag kunt u zelf in een e-mail of brief formuleren, met een opgave van de kosten die u denkt te gaan maken. Vergeet niet hierbij een telefoonnummer op te geven waar wij u overdag kunnen bereiken. Schroom niet te bellen, als u vragen heeft of wilt weten of uw aanvraag kans maakt. (Zie onder contact) 

 

 

 

 

De behandeling van uw aanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Soms verzoeken wij u om aanvullende informatie. Pas als wij alle informatie compleet hebben, nemen wij uw aanvraag in behandeling. Onze adviseur, Margreet Aantjes-Cozijnsen, brengt op basis van het fondsbeleid een schriftelijk advies uit aan het fondsbestuur. Het bestuur neemt de eindbeslissing. Nadat uw aanvraag bij ons in behandeling is genomen, krijgt u binnen circa 10 weken schriftelijk bericht of uw aanvraag al dan niet is gehonoreerd. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Betaling en verantwoording van een donatie

Als positief op uw aanvraag wordt besloten, ontvangt u een contractbrief in tweevoud. Deze brief bevat de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat ons fonds tot betaling overgaat. De brief verwijst ook naar onze Algemene Voorwaarden.

Na afloop van het project bent u verplicht om verantwoording af te leggen door middel van:
- een bestedingsverklaring (formulier dat u moet ondertekenen), of bij hoge donaties een accountantsverklaring;
- een overzicht van inkomsten en uitgaven van het projecten;
- een korte evaluatie.

Als de donatie naar het oordeel van Fonds Westland niet of niet volledig nodig is geweest voor het project, of indien de voorwaarden niet worden nagekomen, kan het Fonds de donatie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Gedragscode

Fonds Westland onderschrijft de Gedragscode van de FIN en kan aangesproken worden op de naleving hiervan.

Meer informatie: www.verenigingvanfondsen.nl