Fonds Westland maakt idealen mogelijk door middel van donaties

Welzijn met Muziek 2017 en 2018

Westlandse koren en muziekverenigingen doen podiumervaring op en verdienen wat extra's. Bewoners van dienstencentra en wooncentra voor ouderen genieten genieten van concerten. Zo snijdt het project Welzijn met Muziek aan twee kanten. Elk Westlands koor of muziekvereniging mag twee keer per jaar optreden tegen een vergoeding van € 300,- van Fonds Westland. De locaties kunnen elk maximaal zeven keer een optreden ontvangen dat gefinancierd wordt door Fonds Westland. Deelname is alleen mogelijk na tijdige inschrijving op de website www.welzijnmetmuziek.nl

Varend Corso Westland 2018, 2019, 2020

Naast een jaarlijkse donatie van € 5.000, - aan Stichting Varend Corso Westland, steunt Fonds Westland ook 12 niet-commerciële Westlandse deelnemers aan het Varend Corso met een jaarlijkse startbijdrage van € 1.250, -. Voorwaarde is dat de boten met een volwaardig arrangement meedingen naar de prijzen en dat de deelnemende organisaties vallen binnen de doelgroep van het Fonds.

Fonds Westland maakt kleinschalige burgerinitiatieven mogelijk

Sinds 2016 staat het fonds ook open voor kleinschalige burgerinitiatieven, waarbij geen sprake is van een vereniging of stichting. Doel: burgerparticipatie stimuleren. Er moeten minimaal drie mensen verantwoordelijk zijn voor het project en het project moet inhoudelijk binnen het beleid van het fonds vallen. Voor meer informatie over de criteria kunt u contact opnemen met onze adviseur, Margreet Aantjes (zie onder 'Contact').

Glazen Pluim 2017

20 winnaars ontvingen op 23 juni van Fonds Westland een cheque, variërend van € 500 tot € 5000. Het hoogste bedrag van € 5000 ging naar Ontmoetingscentrum De Zwaluw (Pieter van Foreest) voor een relaxplein waar cliënten, mensen met een handicap, prettig buiten kunnen vertoeven.
Op de foto alle winnaars van De Glazen Pluim.

.

 

Fonds Westland en initiatieven van en voor rond vluchtelingen

Via het platform WIJDOENMEE.NU steunt Fonds Westland kleinschalige initiatieven van en voor vluchtelingen in gemeente Westland. Via WIJDOENMEE worden aanvragen die aan de basisregels voldoen binnen 7 werkdagen beoordeeld.
Een gehonoreerd project komt op de site van WIJDOENMEE.NU waarbij er mogelijkheid is voor een aanvullende crowdfundingsactie, waarbij donaties via de ANBI-status van de Haëlla Stichting fiscaal aftrekbaar zijn.


Vrijwilligers (advies, ondersteuning en scholing)

Vitis Welzijn Vrijwillige Inzet is het adviesbureau voor vrijwilligers(organisaties) in het Westland. Zie: www.vrijwilligerswerkwestland.nl
Al het aanbod voor scholing van vrijiwlligers binnen Westland is samengebracht op de website www.vrijwilligersacademiewestland.nl
Veel tips en informatie is ook te vinden op het on-line handboek voor vrijwilligersorganisaties van PEP Den Haag, dat gratis te raadplegen is. Zie http://pep-ebook.nl/

Fondsenspreekuur

Twee keer per jaar organiseert Vitis Welzijn een fondsenspreekuur, waar u uw project kunt voorleggen aan de drie Westlandse fondsen: Loswal de Bonnen, RaboWestlandfonds en Fonds Westland. Medewerkers van deze fondsen nemen de plannen met u door en adviseren u over verdere aanpak. Ook vertellen zij u of een aanvraag kans maakt op een donatie. De datum van het eerstvolgende preekuur is op dit moment nog niet bekend. Meer informatie: www.vrijwilligerswerkwestland.nl.

 

 

 

 

 

AGENDA (Activiteiten die door Fonds Westland worden gesteund)

 

21 oktober 2017
Eerste Westlandse Proms met Concertkoor Westland en medewerking van sopraan/soliste Francis van Broekhoven. Locatie: Priva in De Lier. Aanvang 20.15 uur. Meer informatie: www.concertkoorwestland.nl
Voor contact: concertkoorwestland@gmail.com

3 november 2017
Jubileumconcert Oratoriumkoor De Lier in de Domkerk De Lier. Meer informatie: www.oratoriumkoordelier.nl

2 en 3 november 2017
Jubileum theatershow Zeemanskoor Onder Zeil in De Naald. Meer informatie zie: www.onderzeil.net

25 november 2017
Jubileumconcert Westlandse COV Excelsior vanwege 125-jarig bestaan. 'Paulus' van Mendeslssohn wordt uitgevoerd in de Adrianuskerk te Naaldwijk. Meer informatie: www.wcovexcelsior.nl

29 november 2017
Westlands Sinterklaasfeest voor minder bdeelde kinderen (Voedselbank).

3,4,5 augustus 2018
Varend Corso Westland. Voor meer informatie zie www.varendcorso.nl

1 september 2017 tot 31 december 2018
Project 'Op Visite bij Pieter van Foreest Beelden in de tuin'. In zorgcentrum Akkerleven in Midden-Delfland en in Steffana in Delft komen beeldententoonstellingen. Alle zorginstellingen van Pieter van Foreest, waarvan 12 uit gemeente Westland gaan met bussen deze tentoonstellingen bezoeken. In de eigen huizen van de bewoners wordt hieromheen een activiteitenprogramma georganiseerd. Alles staat ook open voor mensen buiten de zorginstellingen.