Actueel - Fonds Westland
Fonds Westland maakt idealen mogelijk door middel van donaties

Fonds Westland zoekt aansluiting bij Fonds 1818

Fonds Westland zoekt aansluiting bij Fonds 1818, om zo meer te kunnen doen voor het Westland en de Westlanders.
Fonds Westland beschikt over een vermogen van ruim 10 miljoen. Jaarlijks kan Fonds Westland uit de opbrengsten van dat vermogen zo'n € 35.000, - aan donaties doen; ruim € 3, - per inwoner van Westland. Ook in de (verre) toekomst wil het fonds, liefst hogere, donaties kunnen blijven doen aan Westland. Daarbij wordt een uitdaging het rendement op het vermogen op het huidige niveau te houden.
Het bestuur van het fonds heeft diverse toekomstscenario's doorgesproken. Daar is uitgekomen dat een aansluiting bij Fonds 1818 meer mogelijk maakt voor Westland dan een zelfstandig fonds Westland kan bieden.
Fonds 1818 verstrekt donaties aan de zuid-westhoek van Zuid-Holland, van De Bollenstreek tot Midden-Delfland en heeft een ontstaansachtergrond en doelstellingen vergelijkbaar met die van Fonds Westland. Fonds 1818 beschikt over een vermogen van € 480 miljoen waaruit jaarlijks zo'n € 12 miljoen aan donaties wordt gedaan, ongeveer € 10, - per inwoner van het werkgebied. Dit jaar viert Fonds 1818 haar 200-jarig bestaan.
Fonds Westland werkt op organisatorisch gebied al jarenlang intensief samen met Fonds 1818. Binnekort starten de gesprekken met Fonds 1818, en gaat onderzocht worden hoe de voorgenomen aansluiting uitgewerkt kan worden.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Mark Stolk, voorzitter van Fonds Westland, telefoon 06-54784295.

De Glazen Pluim 2018

Op 3 juli 2018 heeft juryvoorzittser Marga de Goeij 16 pluimen uitgereikt aan de 16 winnaars van De Glazen Pluim 2018. De prijzen varieerden tussen de € 5.000, - en € 500, -. De Glazen Pluim is een samenwerkingsproject tussen Fonds Westland en AD Haagsche Courant. De Pluim was uitgeloofd voor de beste plannen om voor elkaar iets te betekenen. Doel: het stimuleren van zinvolle maatschappelijke initiatieven onder de noemer van 'SAMEN'.

Varend Corso Westland 2018 2019, 2020

Naast een jaarlijkse donatie van € 5.000, - aan Stichting Varend Corso Westland, steunt Fonds Westland ook de niet-commerciële Westlandse deelnemers aan het Varend Corso met een jaarlijkse startbijdrage van € 1.250, -. Voorwaarde is dat de boten met een volwaardig arrangement meedingen naar de prijzen en dat de deelnemende organisaties vallen binnen de doelgroep van het Fonds.

Welzijn met Muziek

Westlandse koren en muziekverenigingen doen podiumervaring op en verdienen wat extra's. Bewoners van dienstencentra en wooncentra voor ouderen genieten genieten van concerten. Zo snijdt het project Welzijn met Muziek aan twee kanten. Elk Westlands koor of muziekvereniging mag twee keer per jaar optreden tegen een vergoeding van € 300,- van Fonds Westland. De locaties kunnen elk maximaal zeven keer een optreden ontvangen dat gefinancierd wordt door Fonds Westland. Deelname is alleen mogelijk na tijdige inschrijving op de website www.welzijnmetmuziek.nl
De inschrijving voor 2018 is gesloten.
Fonds Westland is in gesprek met Fonds 1818, waarbij het voornemen is dat het Westland vanaf 2019 onderdeel gaat worden van het werkgebied van Fonds 1818. Voor het project Welzijn met Muziek heeft Fonds Westland besloten om dit project voor 2019 te continueren; op dezelfde wijze zoals u dat nu bent gewend. Naar de toekomst zal het opgaan in het project 'Koren zingen voor ouderen' van Fonds 1818, waarbij voor zowel koren als locaties meer optredens mogelijk zijn per jaar.

Fonds Westland maakt kleinschalige burgerinitiatieven mogelijk

Fonds Westland staat ook open voor kleinschalige burgerinitiatieven, waarbij geen sprake is van een vereniging of stichting. Doel: burgerparticipatie stimuleren. Er moeten minimaal drie mensen verantwoordelijk zijn voor het project en het project moet inhoudelijk binnen het beleid van het fonds vallen. Voor meer informatie over de criteria kunt u contact opnemen met onze adviseur, Margreet Aantjes (zie onder 'Contact').

Fonds Westland en initiatieven van en voor rond vluchtelingen

Via het platform WIJDOENMEE.NU steunt Fonds Westland kleinschalige initiatieven van en voor vluchtelingen in gemeente Westland. Via WIJDOENMEE worden aanvragen die aan de basisregels voldoen binnen 7 werkdagen beoordeeld.
Een gehonoreerd project komt op de site van WIJDOENMEE.NU waarbij er de mogelijkheid is voor aanvullende crowdfunding, waarbij donaties via de ANBI-status van de Haëlla Stichting voor de donateurs fiscaal aftrekbaar zijn.


Vrijwilligers (advies, ondersteuning en scholing)

Vitis Welzijn Vrijwillige Inzet is het adviesbureau voor vrijwilligers(organisaties) in het Westland. Zie: www.vrijwilligerswerkwestland.nl
Al het aanbod voor scholing van vrijiwlligers binnen Westland is samengebracht op de website www.vrijwilligersacademiewestland.nl
Veel tips en informatie is ook te vinden op het on-line handboek voor vrijwilligersorganisaties van PEP Den Haag, dat gratis te raadplegen is. Zie http://pep-ebook.nl/

 

 

 

 

 

Afscheid Irene Borgdorff als bestuurslid

In juni hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid Irene Borgdorff. Zij was tevens secretaris van het Fonds. Wij zijn Irene Borgdorff veel dank verschuldigd voor haar inzet voor het fonds. Zo was zij, naast secretaris, initiatiefneemster van de prijs ' De Glazen Pluim' in samenwerking met AD/Haagsche Courant, een project dat in 2017 een groot succes was en ook dit jaar is georganiseerd (zie in kolom hiernaast).

AGENDA (Activiteiten die door Fonds Westland worden gesteund)

 

3 juli 2018
Uitreiking van De Glazen Pluim door fonds Westland in samenwerking met AD/Haagsche Courant. meer informatie zie www.deglazenpluim.nl

3,4 en 5 augustus 2018
Varend Corso jubileert met de 21e editie 'Be Happy'

18 augustus 2018
Kennismakingstoernooi van OldStars Walking Football bij SV KMD te Wateringen.

6-9 september 2018
Nationale Zomerbloemententoonstelling in en om de Oude Kerk te Naaldwijk. meer informatie zie: www.nzbt.nl

20 t/m 30 september Westland Ontmoet.
Meer informatie zie www.westlandontmoet.nl

8,9 en 10 november 2018
Theatergroep Wateringen speelt in Hofpark Wateringen 'De gelaarsdepoes', een hilarisch stuk voor jong en oud. Meer informatie zie: wwwtheatergroepwateringen.nl .