Fonds Westland maakt idealen mogelijk door middel van donaties

Fonds Westland zoekt aansluiting bij Fonds 1818

Fonds Westland is over de toekomst in gesprek met Fonds 1818. Aanleiding voor dit gesprek is: Waarmee zijn de Westlanders in de toekomst het beste af?
Voor Fonds Westland staat in het gesprek met Fonds 1818 dan ook een aantal belangen voor het Westland voorop. De belangrijkste hiervan zijn:

  • Het veiligstellen van de voortdurende beschikbaarheid van voldoende geld voor donaties in het Westland;
  • Het veiligstellen van een voortdurende en hoogwaardige ondersteuning, begeleiding van en besluitvorming over aanvragen;
  • Ook dient sport als maatschappelijk doel binnen de termen te vallen waarvoor men steun kan aanvragen, naast kunst/cultuur, sociaal maatschappelijk, gezondheid, educatie en natuur/milieu;
  • Het volledige aanbod van Fonds 1818 op het gebied van workshops, programma’s, advies en begeleiding komt beschikbaar voor het Westland;
  • Tevens dienen er goede omstandigheden te zijn voor de toekomst van de Druiventuin en dienen er waarborgen te zijn voor bijdragen aan specifieke jaarlijks Westlandse projecten zoals het Varend Corso en de Zomerbloemententoonstelling;
  • Bovendien moet er sprake zijn van een brugfunctie tussen de Westlandse samenleving en Fonds 1818 door middel van ambassadeurs en van een communicatieplan dat erop gericht is Westlanders bekend te maken met de mogelijkheden van Fonds 1818 en die het doen van aanvragen bij Fonds 1818 stimuleren.

Fonds Westland hoopt een en ander in gesprek met Fonds 1818 binnenkort tot klaarheid te brengen en iedereen vervolgens te informeren over de uitkomst. Uiteraard kan Fonds Westland hier niet op vooruitlopen.
Wel voert het bestuur van Fonds Westland intussen gesprekken met belangstellenden. Het bestuur doet dat om te luisteren naar zorgen en ideeën voor de toekomst. Hierover leven uiteenlopende opvattingen. Het bestuur heeft hoe dan ook veel waardering voor de betrokkenheid die hieruit spreekt en zet zich onverminderd in om de belangen hierboven veilig te stellen.

De meeste gestelde vragen en antwoorden over de aansluiting bij Fonds 1818

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Mark Stolk, voorzitter van Fonds Westland, telefoon 06-54784295.

De Glazen Pluim 2018

Op 3 juli 2018 heeft juryvoorzittser Marga de Goeij 16 pluimen uitgereikt aan de 16 winnaars van De Glazen Pluim 2018. De prijzen varieerden tussen de € 5.000, - en € 500, -. De Glazen Pluim is een samenwerkingsproject tussen Fonds Westland en AD Haagsche Courant. De Pluim was uitgeloofd voor de beste plannen om voor elkaar iets te betekenen. Doel: het stimuleren van zinvolle maatschappelijke initiatieven onder de noemer van 'SAMEN'.

Varend Corso Westland 2018 2019, 2020

Naast een jaarlijkse donatie van € 5.000, - aan Stichting Varend Corso Westland, steunt Fonds Westland ook de niet-commerciële Westlandse deelnemers aan het Varend Corso met een jaarlijkse startbijdrage van € 1.250, -. Voorwaarde is dat de boten met een volwaardig arrangement meedingen naar de prijzen en dat de deelnemende organisaties vallen binnen de doelgroep van het Fonds.

 

Fonds Westland maakt kleinschalige burgerinitiatieven mogelijk

Fonds Westland staat ook open voor kleinschalige burgerinitiatieven, waarbij geen sprake is van een vereniging of stichting. Doel: burgerparticipatie stimuleren. Er moeten minimaal drie mensen verantwoordelijk zijn voor het project en het project moet inhoudelijk binnen het beleid van het fonds vallen. Voor meer informatie over de criteria kunt u contact opnemen met onze adviseur, Margreet Aantjes (zie onder 'Contact').

Vrijwilligers (advies, ondersteuning en scholing)

Vitis Welzijn Vrijwillige Inzet is het adviesbureau voor vrijwilligers(organisaties) in het Westland. Zie: www.vrijwilligerswerkwestland.nl
Al het aanbod voor scholing van vrijiwlligers binnen Westland is samengebracht op de website www.vrijwilligersacademiewestland.nl
Veel tips en informatie is ook te vinden op het on-line handboek voor vrijwilligersorganisaties van PEP Den Haag, dat gratis te raadplegen is. Zie http://pep-ebook.nl/

 

 

 

 

 

Nieuw bestuurslid: Richard Verbeek

Per 11 september 2018 is Richard Verbeek aangetreden als nieuw bestuurslid van Fonds Westland. Hij is in de plaats gekomen van Irene Borgdorff die in juni 2018 is afgetreden. Zie verder onder tabblad 'Contact'.

Welzijn met Muziek

Westlandse koren en muziekverenigingen doen podiumervaring op en verdienen wat extra's. Bewoners van dienstencentra en wooncentra voor ouderen genieten genieten van concerten. Zo snijdt het project Welzijn met Muziek aan twee kanten. Elk Westlands koor of muziekvereniging mag twee keer per jaar optreden tegen een vergoeding van € 300,- van Fonds Westland. De locaties kunnen elk maximaal zeven keer een optreden ontvangen dat gefinancierd wordt door Fonds Westland. Deelname is alleen mogelijk na tijdige inschrijving op de website www.welzijnmetmuziek.nl
De inschrijving voor 2018 is gesloten.
Fonds Westland is in gesprek met Fonds 1818, waarbij het voornemen is dat het Westland vanaf onderdeel gaat worden van het werkgebied van Fonds 1818. Voor het project Welzijn met Muziek is besloten om dit project voor 2019 in ieder geval op dezelfde manier te continueren op dezelfde wijze zoals u dat nu bent gewend.
Als het project in de toekomst opgaat in het project 'Koren zingen voor ouderen' van Fonds 1818, zullen er voor zowel koren als locaties meer optredens mogelijk zijn per jaar.

Fonds Westland en initiatieven van en voor rond vluchtelingen

Via het platform WIJDOENMEE.NU steunt Fonds Westland kleinschalige initiatieven van en voor vluchtelingen in gemeente Westland. Via WIJDOENMEE worden aanvragen die aan de basisregels voldoen binnen 7 werkdagen beoordeeld.
Een gehonoreerd project komt op de site van WIJDOENMEE.NU waarbij er de mogelijkheid is voor aanvullende crowdfunding, waarbij donaties via de ANBI-status van de Haëlla Stichting voor de donateurs fiscaal aftrekbaar zijn.

 

AGENDA (Activiteiten die door Fonds Westland worden gesteund)

 

6-9 september 2018
Nationale Zomerbloemententoonstelling in en om de Oude Kerk te Naaldwijk. meer informatie zie: www.nzbt.nl

20 t/m 30 september Westland Ontmoet.
Meer informatie zie www.westlandontmoet.nl

8,9 en 10 november 2018
Theatergroep Wateringen speelt in Hofpark Wateringen 'De gelaarsdepoes', een hilarisch stuk voor jong en oud. Meer informatie zie: wwwtheatergroepwateringen.nl .