Contact - Fonds Westland
Fonds Westland maakt idealen mogelijk door middel van donaties

Fonds Westland

Postadres:
Fonds Westland, Postbus 895, 2501 CW DEN HAAG
Bij voorkeur ontvangen wij onze post per e-mail: info@fondswestland.nl

Bankrekeningnummer: NL03ABNA0981941109
BIC Code: ABNANL2A

KvK-nummer: 41145193
RSIN: 004388367

Bestuur Piet van der Valk (penningmeester)
Telefoon 06 5124182
E-mail info@fondswestland.nl

Adviseur Fonds Westland

Mevrouw Mr M. (Margreet) Aantjes-Cozijnsen

Telefoon 070 - 375 49 58 (maandag/dinsdag/donderdag)
E-mail info@fondswestland.nl
E-mail margreet.aantjes@fondswestland.nl

Projectsecretariaat

Irma de Bruijn-Bautz

Telefoon 070 - 375 49 45
E-mail debruijn@fonds1818.nl

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2016

V.l.n.r.:
Piet van der Valk (penningmeester)
Mark Stolk (voorzitter)
(Irene Borgdorff - zij is juni 2018 afgetreden)
Corine Vreugdenhil (bestuurslid)
Reinier van der Zande (bestuurslid)
Margreet Aantjes (adviseur)

 

Nevenfuncties bestuursleden