Fonds Westland maakt idealen mogelijk door middel van donaties
Fonds Westland

Andere geldbronnen

Er zijn verschillende manieren waarop stichtingen en verenigingen bepaalde kosten van hun organisatie kunnen dekken:

 • Eigen inkomsten, bijvoorbeeld uit contributie van leden, eigen bijdrage deelnemers, recettes, inkomsten uit verkoop van producten en diensten, inkomsten uit acties zoals bazaars, veilingen, loterijen, oud-papier acties, ‘Grote Club Actie’, rente-inkomsten e.d.
 • Subsidies, bijvoorbeeld gemeentesubsidie (www.gemeentewestland.nl), provinciale subsidie en rijkssubsidie. Voor een eerste oriëntatie op andere subsidiemogelijkheden verwijzen wij naar de website www.subsidie.startkabel.nl. Voor uitgebreide informatie kunt u ook terecht op www.subsidietotaal.nl
 • Sponsoring: een bedrijf steunt u met geld, goederen, diensten of kennis in ruil voor een tegenprestatie (meestal reclame-uitingen). Op de jaarlijkse Beursvloer van Vitis Welzijn worden op dit vlak vaak goede zaken gedaan.
 • Donaties van particulieren (donateurschap of éénmalige giften) of van andere organisaties, zoals bijvoorbeeld serviceclubs.
 • Via crowdfunding, bijvoorbeeld bij grotere kunstprojecten via www.voordekunst.nl of bij buurtprojecten via www.voorjebuurt.nl
 • Bijdragen van fondsen. Naast Fonds Westland zijn er nog tal van andere fondsen die voor stichtingen en verenigingen interessant kunnen zijn. De meeste actieve fondsen zijn opgenomen in het Fondsenboek dat jaarlijks wordt uitgegeven door de Vereniging Fondsen in Nederland (FIN): www.fondsenboek.nl. U kunt het raadplegen bij Vitis Vrijwilligige Inzet in Monster.

Het landelijke VSB Fonds te Utrecht (niet te verwarren met Fonds Westland) biedt een gratis on-line cursus fondsenwerving aan.

Algemeen landelijke fondsen

 • VSB Fonds, Postbus 16, 3500 AA Utrecht (030- 2303300) www.vsbfonds.nl
 • Gravin van Bylandt Stichting, Wassenaarseweg 64, 2596 CJ Den Haag, tel: 070-3246936
 • Mr.A. Fentener van Vlissingen Fonds, Postbus 694, 3700 Zeist

Andere fondsen in het Westland

Fondsen op gebied van sport en recreatie (o.a. gericht op toerisme)

 • ANWB Fonds Postbus 93200, 2509 BA Den Haag

Fondsen ten behoeve van projecten voor jeugd en jongeren

 • Janivo stichting. Zie www.janivostichting.nl
  Stichting Madurodam Steunfonds, George Maduroplein 1, 2584 RZ Den Haag
 • Jantje Beton (Nationaal jeugdfonds), Postbus 85233, 3508 AE Utrecht, 030-2447000, www.jeugdfonds.nl
 • Stichting Zonnige Jeugd: www.zonnigejeugd.nl
 • Stichting Kinderpostzegels Nederland, Schipholweg 73/75, 2316 ZL Leiden, Tel:071-5259800, www.kinderpostzegels.nl
 • Snickers-de Bruijn Stichting, Huub van den Brulestraat 121, 3065 PG Rotterdam (educatieve, charitatieve en medische projecten voor kinderen en jongeren en incidenteel steun op individuele basis)
 • Stichting Boschuysen, Foundation House, Koninginnegracht 15, 2514 AB Den Haag, www.boschuysen.nl ;
 • KANS Fonds, www.kansfonds.nl, Postbus 156, 1200 AD Hilversum (035-6249651)
 • Johanna Kinderfonds (gehandicapten tot 30 jaar), Heijdenoordseweg 3, 6813 GG Arnhem, tel: 026-3526981, www.johannakinderfonds.nl
 • Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind: www.nsgk.nl
 • Op http://speelruimte.scouting.nl staat een tiental fondsen genoemd, met name voor scouts met een handicap.

Fondsen op gebied van natuur en milieu

Fondsen op gebied van Kunst en Cultuur

Fondsen op gebied zorg en welzijn (sociaal-maatschappelijke projecten)

 • Kleinschalige (particuliere) initiatieven van en voor vluchtelingen: www.wijdoenmee.nu
 • Speciaal voor projecten voor ouderen zie www.fondsenvoorouderen.nl
 • KANS Fonds, www.kansfonds.nl, Postbus 156, 1200 AD Hilversum (035-6249651)
 • Oranjefonds www.oranjefonds.nl
 • Armoedefonds www.armoedefonds.nl
 • Fonds Samen Zuid-Holland, een nieuw fonds waarin de Provincie Zuid-Holland en het Oranjefonds in samenwerken voor projecten die vrijwilligerswerk in de Provincie versterken. Meer informatie bij het Oranjefonds, 030-6564524
 • Nationaal Fonds Ouderenhulp, Postbus 11, 3980 CA Bunnik, 030-6567774, www.fondsouderenhulp.nl
 • Stichting RCOAK, Keizersgracht 334, 1016 EZ Amsterdam, www.rcoak.nl (projecten die de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in de samenleving, met name ouderen, bevorderen);
 • Stichting Pape-Fonds, Foundation House, Koninginnegracht 15, 2514 AB Den Haag, www.papefonds.nl (individuele steun via maatschappeljke organisaties)
 • Stichting het R.C. Maagdenhuis, www.maagdenhuis.nl (projecten gericht op jongeren en ouderen
 • Fundatie ‘Van den Santheuvel Sobbe’ Stichting, Herengracht 524a, 1017 CC Amsterdam, tel:020-6233246
 • Haëlla Stichting te Den Haag (oecumene, vrede, mensenrechten, milieu, ontwikkelingssamenwerking, achterstandssituaties): www.haella.nl
 • Johanna Kinderfonds (gehandicapten tot 30 jaar), Heijdenoordseweg 3, 6813 GG Arnhem, tel: 026-3526981, www.johannakinderfonds.nl
 • Nationaal Revalidatie Fonds, Gebouw Rhijnhaeghe, J.F. Kennedylaan 101, 3981 GB Bunnik, Tel:030-6572022, www.revalidatiefonds.nl
 • Stichting Sluyterman van Loo (welzijn van ouderen, maar geen inrichtingskosten): www.stsvl.nl
 • Stichting Nuts Ohra, Postbus 229, 1000 AE Amsterdam,  tel: 020-5949690 (projecten op het gebied van gezondheid en gezondheidspreventie): www.stichtingnutsohra.nl
 • Stichting Ameyde Fonds, Lijsterbesweg 37, 4328 JV Burgh-Haamstede (klein fonds voor kleinschalige projecten op het gebied van zorg voor kinderen en maatschappelijk zwakkeren