Voorzitter Stolk: Westland is hiermee het beste af

Persbericht Fonds Westland: Opnemen Fonds Westland in Fonds 1818 stelt geld voor donaties in toekomst veilig.

Opnemen Fonds Westland in Fonds 1818 stelt geld voor donaties in toekomst veilig

Fonds Westland is blij met het opnemen van zijn fonds in Fonds 1818, dat het Westland nu ook gaat rekenen tot zijn werkgebied. De bereikte overeenstemming biedt het beste voor het Westland. Bovenal stelt de uitkomst van het overleg tussen beide fondsen de beschikbaarheid van voldoende geld voor donaties in het Westland veilig voor de toekomst. Ook zullen de kennis en ervaring, workshops en andere vormen van advies en begeleiding die Fonds 1818 biedt, beschikbaar komen voor organisaties in het Westland.

Bovendien spraken de besturen van Fonds Westland en Fonds 1818 met elkaar af:

  • Voor sport als maatschappelijk doel kunnen mensen in het Westland een bijdrage aanvragen, evenals voor: kunst en cultuur, sociaal maatschappelijk, gezondheid, educatie, natuur en milieu en meer. Voor zover het beleid van Fonds Westland voor sport ruimer was dan dat van Fonds 1818 komt er vooralsnog een jaarlijks budget van maximaal €50.000 beschikbaar uit een speciaal SportFonds Westland;
  • Er zijn waarborgen voor bijdragen aan specifieke Westlandse projecten. De jaarlijkse donaties aan het Varend Corso en de Zomerbloemententoonstelling gaan vooralsnog in ten minste dezelfde omvang door;
  • Er komen Westlandse ‘ambassadeurs’ die een brugfunctie zullen vervullen tussen de Westlandse samenleving en Fonds 1818. Fonds 1818 wil zich als partner opstellen voor de organisaties in het Westland zoals dat in het hele werkgebied van Fonds 1818 het geval is;
  • Een communicatiecampagne, die in de lente van 2019 ook voorziet in bijeenkomsten voor kennismaking, zal Westlanders bekendmaken met de mogelijkheden van Fonds 1818 en aanvragen bij Fonds 1818 voor een bijdrage stimuleren;
  • De adviseur die reeds jarenlang vanuit Fonds 1818 is betrokken bij aanvragen voor een donatie vanuit het Westland, blijft betrokken bij de behandeling van aanvragen die uit het Westland komen.
  • Er komen goede omstandigheden voor de toekomst van de Druiventuin. Een zelfstandige stichting zal beschikken over voldoende middelen om alle bestaande verplichtingen van ‘De Westlandse Druif’ na te kunnen komen en om de exploitatie van de Druiventuin in de komende jaren te ondersteunen. Het eigendom van de Druiventuin wordt ondergebracht in deze stichting. De lopende afspraken en verplichtingen ten aanzien van de Druiventuin worden dus niet overgedragen aan Fonds 1818.

Duurzame ondersteuning

‘Het bestuur van Fonds Westland is ervan overtuigd dat de Westlanders het beste af zijn met de afspraken die we nu hebben gemaakt met Fonds 1818’, zegt Mark Stolk, voorzitter van het bestuur van Fonds Westland. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat het Westland de weg naar Fonds 1818 zal weten te vinden, en Fonds 1818 omgekeerd de weg naar het Westland. Met Fonds 1818 is duurzame ondersteuning van al die mooie Westlandse initiatieven voor de toekomst beter gewaarborgd.’

‘Dit is een logische vervolgstap’, zegt Jan Schinkelshoek, voorzitter van het bestuur van Fonds 1818. ‘Fonds Westland en Fonds 1818 werken al jarenlang heel intensief samen. Samen komen we nog sterker te staan.’

Dezelfde achtergrond

In de afgelopen periode voerde het bestuur van Fonds Westland overleg met het bestuur van Fonds 1818 om te onderzoeken waarmee de Westlanders in de toekomst het beste af zijn. Overleg met het kapitaalkrachtige Fonds 1818 lag voor de hand. Fonds Westland en Fonds 1818 hebben dezelfde achtergrond en werken al jaren organisatorisch en financieel nauw samen.

Ook ging het bestuur van Fonds Westland in gesprek met mensen om te luisteren naar uiteenlopende opvattingen, zorgen en ideeën voor de toekomst. Het bestuur heeft veel waardering voor de betrokkenheid van mensen in het Westland bij het fonds.

Zoals gemeld is het bestuur van Fonds Westland blij met de overeenstemming die het bereikte met het bestuur van Fonds 1818, omdat dit bovenal de beschikbaarheid van voldoende geld voor donaties in het Westland veiligstelt voor de toekomst. Uiteraard baseert ook straks de afweging om al dan niet een donatie toe te kennen zich op goed onderbouwde aanvragen.

De datum van overdracht is 1 januari 2019. Fonds Westland zal na de overdracht op grond van een statutenwijziging verdergaan als de hierboven genoemde stichting, met als doel voortzetting van de Druiventuin. De website van Fonds Westland zal, met inbegrip van de geschiedenis van het fonds hierop, vooralsnog blijven bestaan en ook (door)verwijzen naar de website van Fonds 1818.