--8 Westland maakt idealen mogelijk door middel van donaties

Aquarellisten Kring Westland (AKW)

AKW ontving € 1.000 voor de zelf te leggen vloer in het nieuwe onderkomen.

Rolstoeldansen Werodass

Werodass ontving een donatie voor een geluidsinstallatie (€ 700)

Westlandse Harmonie in het nieuw

Instrumenten en uniformen voor de Westlandse Harmonie (€ 5.000)

Cruyff Court en natuurspeeltuin

Realisatie Cruyff Court en Natuurspeeltuin bij het Westerhonk in Monster (€ 17.500)

WK Jeu de Boules Toernooi 2016

Streektoernooi Jeu de Boules op terrein van De Ark (€ 770)

Zomer Theaterweek 2016

Theaterweek in de schoolvakantie voor kinderen die niet op vakantie kunnen, georganiseerd door Vitis Welzijn i.s.m. twee zzp-ers (donatie € 1.000)

Gymnastiekvereniging SV De Lier

Tijdens de eindshow is de nieuwe Airtumblingbaan in gebruik genomen (donatie € 2.700)

 

Kwekers in de Kunst

Klassiek in de Klei (donatie € 2.500)

Renovatie gebouw Concordia Maasdijk

Groot onderhoud en verbetering van het monumentale verenigingsgebouw (donatie € 7.500)

Renovatie clubgebouw Scouting Polanen

Fonds Westland maakte de vervanging van gevelkachels, vloeren en stoelen mogelijk (donatie € 5.000)

Groeispurt 2015

Donatie voor begeleiding van Westlandse bands, waardonder Rise of the Woods, naar een hoger niveau (dontatie € 1.500)

Vaartochtjes voor gehandicapten

On Wheels realiseert een schuit waarmee rolstoelgebruikers kunnen varen op de Westlandse wateren (donatie € 8.000)

Kunstkracht 55+

 

Cultuurweb organiseert i.s.m. zorginstellingen kunstparticipatieprojecten voor ouderen (donatie € 3.450)

Struikelstenen

Historische Vereniging Oud-Honselersdijk laat in het Westland 10 struikelstenen leggen ter herinnering aan bewoners die in WOII om het leven werden gebracht (donatie € 750)

's Gravenzandse Korenmolen

Nieuw wiekenkruis (renteloze lening € 30.000)

 

Westlandse Streekdichter

Op 28 januari 2016 is Marijke van Geest benoemd tot Westlandse Streekdichter. Dit initiatief van Schrijvers tussen de Kassen werd door het fonds gesteund (donatie € 1.000)

De Poortwachter van het Westland

Uitgave van de 'De Poortwachter van het Westland', geschreven door W. van de Bos, over de ontstaansgeschiedenis van gemeente Westland (donatie € 4.000)

Welzijn met Muziek

Kinderkoor Eigenwijs zingt voor ouderen in Woerdblok binnen het project Welzijn met Muziek. In 2016 worden binnen dit project door verschillende koren en muziekverenigingen 110 optredens verzorgt. Per optreden wordt een donatie van € 300 beschikbaar gesteld. Voor meer informatie zie onder 'Actueel' van deze website.

Op Visite in De Kreek

Kunstbeleving voor ouderen in De Kreek, georganiseerd door de Stichting Op Visite (donatie € 2.500,-)

 

Eendenkooi

Eendenkooi voor Kinderboerderij Vivaldi (donatie € 1.715,-)

Volksuniversiteit Westland

Apparatuur voor de overgang naar een elektronische leeromgeving (donatie € 5.000,-)

Permanente turnhal Westland

Een eigen turnhal in het Westland voor alle turnverenigingen (donatie € 20.000,-)

Uitbreiding Westlandse Schaapskudde

Uitbreiding en bloedverversing van de schaapskudde (donatie € 2.500,-)

Klok Ter Heijde aan Zee

Het torentje van de Hervormde kerk in Ter Heijde krijgt een nieuwe wijzerplaat

(donatie € 3.000)

Veldemanhal LTC Naaldwijk

Met de Veldemanhal kan LTC Naaldwijk het hele jaar rond tenissen (donatie € 10.000)

Regentonactie kinderboerderijen

-

Stichting Samenwerkende Kinderboerderijen helpt kinderboerderijen meer toekomstbestendig te worden (donatie € 9.550,-)

Klokkentoren
's Gravenzande

Donatie € 6.000,- voor renovatie klokkentoren Kerk 's Gravenzande

Restauratie Bätz-Witte Orgel

Restauratie orgel Hervormde Gemeente Wateringen (donatie € 5.000)

AED's voor wijkcentra

Donatie van 5 AED's en een buitenkast voor 5 wijkcentra Vitis Welzijn (€ 4.500,-)

Stadhouders Lief in De Nederhof

Donatie € 600,- voor Historische Vereniging Oud Honselersdijk voor historisch toneelspel.

20-jarig bestaan Fonds Westland

Aan elke Westlandse dorpskern is een unieke mozaïekbank geschonken t.g.v. het jubileum van het fonds. Zie ook onder 'Actueel'.

Hofboek van De Lier uit 1587

Donatie Hofboek De Lier van Ambachtsvrouwe Margariete van Cuijlenborch aan Museum De Timmerwerf

-

A-Ford Spuitwagen uit 1930

Vereniging 'Spuit Elluf' krijgt € 1.400,- voor het opknappen van de oude A-Ford (vervanging banden).

Nieuwbouw Scouting Poeldijk

Een donatie van € 10.000,- voor nieuwbouw van Scouting Poeldijk. Nieuwbouw elders is noodzakelijk vanwege de komst van de Westlandse Zoom.

Tenten Scouting Graaf Floris

Scouting 's-Gravenzande 'Graaf Floris' ontving in 2014 een donatie van € 2.500, - voor renovatie van de vloeren

Uitkijktoren in Staelduinse Bos

Het Zuid-Hollands Landschap ontving in 2011 € 20.000,- voor een nieuwe duurzame uitkijktoren in het Staelduinse Bos.

Vogelasiel De Houtsnip

De Houtsnip in Hoek van Holland vangt veel zieke en gewonde vogels uit Westland op. Omdat Westland geen eigen vogelopvang heeft, doneerde het Fonds in 2011 € 8.000,- voor renovatie van De Houtsnip.

Westland On Stage

Westland On Stage is van 2010 t/m 2014 en in 2016 gesteund. ( In 2010 met € 10.000, in 2011 met € 6.300, in 2012 met € 5.500, in 2013 met € 4.000, in 2014 met € 2.000 en in 2016 ook met € 2.000.)

-

-

Kunst in de Kerk De Lier

Fonds Westland steunt Kunst in de Kerk De Lier al vanaf 2008. Voor 2016 werd een donatie toegezegd van € 2.750, -.

Park De Lierhout in De Lier

Park De Lierhout ontving € 1.041,25 voor de renovatie door vrijwilligers van de stal en
€ 993,65 voor de renovatie van het hekwerk.

Apparatuur WOS

In 2014 doneerde ons fonds € 11.619, - aan de WOS voor de aanschaf van UPS en in 2015 € 20.000 voor de realisatie van een televisiestudio

Sint Lambertuskerkje

Donatie van € 20.000,- voor een podium en invalidentoilet van het Sint Lambertuskerkje in 's-Gravenzande

Varend Corso Westland

Fonds Westland steunt al 13 jaar het Varend Corso Westland. Voor 2012 t/m 2017 is er jaarlijks € 5000,- toegezegd aan de organisatie van het corso. Daarnaast kunnen niet commerciële Westlandse deelnemers zelf ook nog € 1.250, - bij ons fonds aanvragen als startbijdrage.

Lunchroom Bijzonder in De Lier

Fonds Westland doneerde totaal € 6.845, - voor een beeldkassasysteem in de lunchroom in De Lier die gerund wordt door mensen met een verstandelijke beperking. In 2013 werd € 2.000, - toegekend voor de realisatie van een terras en in 2015 een bedrag van € 10.000, - voor de inrichting van de definitieve locatie

Titel

Tekst