Fonds Westland is opgegaan in Fonds 1818

Fonds Westland is op 1 januari 2019 opgegaan in Fonds 1818. Beide fondsen werkten de afgelopen jaren organisatorisch en financieel al nauw samen. Fonds 1818 blijft dezelfde hoogwaardige ondersteuning, begeleiding en besluitvaardigheid bieden die aanvragers uit het Westland gewend zijn. Deze dienstverlening wordt aangevuld met de kennis en het netwerk van Fonds 1818. Wilt u een donatie aanvragen? Dan kunt u voortaan terecht op www.fonds1818.nl.

Nieuwsbrief en Magazine Fonds 1818

Wilt u op de hoogte blijven van alles wat Fonds 1818 te bieden heeft? Abonneer u dan op de digitale nieuws-brief en het papieren magazine. Dat kan via www.fonds1818.nl/publicaties.

Lopende projecten van Fonds Westland

Margreet Aantjes-Cozijnsen blijft bij Fonds 1818 contactpersoon voor lopende projecten van Fonds Westland. Haar contactgegevens zijn:

aantjes@fonds1818.nl
070 375 49 58 (ma-di-do).
Bij urgente vragen: 06 122 81 154

Postadres:
Fonds 1818
t.a.v. Margreet Aantjes-Cozijnsen
Riviervismarkt 4
2513 AM Den Haag

Ambassadeurs

Fonds 1818 heeft een aantal Westlandse ambassadeurs aangesteld die u, zo nodig, op weg kunnen helpen met uw aanvraag:

Reinier van der ZandeDorpskern De Lier 06 53664660 en rvdzande@kabelfoon.nl
Corine VreugdenhilDorpskernen ’s-Gravenzande en Heenweg 06 15062842 en corine.vreugdenhil@kabelfoon.net
Piet van der ValkDorpskernen Wateringen en Kwintsheul 06 51249182 en pamvdvalk@gmail.com
Mark StolkDorpskernen Naaldwijk, Honselersdijk en Maasdijk 06 54784295 en markstolk1@gmail.com
Richard VerbeekDorpskernen Naaldwijk Honselersdijk en Maasdijk 06 14423360 en verbeek@kragd.nl
Sylvia VollebregtDorpskernen Monster, Poeldijk en Ter Heijde 06 23963219 en s.vollebregt@planet.nl
Jan Kleyberg Dorpskernen Wateringen en Kwintsheul 06 30395654 en j.kleyberg@caiway.nl

Geschiedenis Fonds Westland

De oorsprong van Fonds Westland gaat terug tot eind 19de en begin 20ste eeuw toen, op initiatief van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, in de dorpen Monster (1880) en ’s-Gravenzande (1906) spaarbanken werden opgericht. Doel hiervan was om de verspreiding van de welvaart te bevorderen.

Stichting VSB Fonds Westland

In 1992 sloot de Spaarbank Westland zich aan bij de VSB Groep. Haar naam werd veranderd in Bank Westland N.V. In ruil voor de overdracht van het bankbedrijf werd een aandelenkapitaal bedongen in het concern Fortis, dat later opging in ABN AMRO. Dit aandelenkapitaal werd ondergebracht in de Stichting VSB Fonds Westland met als doel de opbrengst van dit kapitaal ten goede te laten komen aan het gebied waar de Verenigde Spaar Bank (VSB) Westland het geld verdiend had.

Vanaf mei 1993 opereerde het fonds zelfstandig, maar is het wel de oude idealen trouw gebleven. Idealen die alles te maken hebben met de kwaliteit van de samenleving. Omdat er verder geen relatie met de bank meer was, heeft het fonds vanaf 2011 de letters VSB in de naam laten vervallen.

Fonds 1818

Het bestuur van (VSB) Fonds Westland heeft vanaf 1993 de projectadministratie en projectadvisering uitbesteed aan Fonds 1818 in Den Haag. In de loop der jaren werd op steeds meer gebieden met Fonds 1818 sa-mengewerkt, onder meer door het onderbrengen van het fondsvermogen bij Fonds 1818 tegen een vaste ren-te.

Een uitvoerige strategische discussie in 2017 en 2018 heeft er uiteindelijk toe geleid dat het bestuur van Fonds Westland heeft besloten dat het Westland er het meest mee gediend zou zijn als het fonds volledig zou opgaan in Fonds 1818. Dat is op 1 januari 2019 gebeurd.