Fonds Westland maakt idealen mogelijk door middel van donaties
Fonds Westland

Als mijn vraag hieronder niet beantwoord wordt, waar kan ik dan terecht?

U kunt met al uw vragen, opmerkingen, maar ook met eventuele klachten terecht bij onze adviseur, Margreet Aantjes-Cozijnsen. Zij is doorgaans op maandag, dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar via 070-3754958. Als u haar telefonisch niet kunt bereiken, verzoeken wij u haar een e-mail of brief te sturen met uw telefoonnummer (zie onder Contact). Zij belt u altijd terug. Al uw opmerkingen, vragen, maar ook klachten, worden serieus genomen. Ook wij kunnen hier immers ons voordeel mee doen!

Is Fonds Westland hetzelfde fonds als 'het VSB Fonds'?

Nee. In Nederland zijn 14 fondsen die ontstaan zijn vanuit plaatselijke of regionale Verenigde Spaarbanken (VSB). Fonds Westland is ook zo ontstaan en heette aanvankelijk VSB Fonds Westland. Het 'VSB Fonds', dat in Utrecht gevestigd is, staat juridisch en organisatorisch volkomen los van Fonds Westland. Let er dus op dat u uw aanvraag stuurt naar het juiste adres!

Is Fonds Westland een onderdeel van Fonds 1818?

Nee. Fonds Westland heeft een volledig eigen donatiebeleid en eigen organisatie. Bepaalde werkzaamheden zijn echter uit efficiencyoverwegingen uitbesteed aan Fonds 1818, zoals de projectadministratie, projectadvisering en het vermogensbeheer.

Ben ik verplicht om het aanvraagformulier te gebruiken?

Nee, u kunt uw aanvraag ook in een brief formuleren. Let hierbij wel op, dat uw aanvraag in ieder geval de volgende informatie bevat:

 • Algemene informatie over uw organisatie
 • Een volledige projectbeschrijving  (incl. doel, doelgroep, locatie waar het project plaatsvindt, planning, eventuele samenwerkingspartners, betrokkenheid vrijwilligers en/of betaalde krachten)
 • Een gespecificeerde begroting en een dekkingsplan voor het project (waarbij u aangeeft of de bedragen incl. of excl. btw zijn en indien mogelijk met kopieën van offertes)
 • Een overzicht van de andere instellingen en fondsen waar ook een aanvraag is ingediend voor het project
 • Een motivatie waarom het project niet (volledig) uit eigen middelen betaald kan worden
 • De meest recente jaarrekening van uw stichting of vereniging (balans en exploitatierekening)
 • Een kopie van uw statuten (tenzij u al eerder een aanvraag bij ons fonds heeft ingediend en de statuten sindsdien niet gewijzigd zijn)
 • De naam van een contactpersoon met het telefoonnummer waar deze overdag te bereiken is.

Kan ik mijn aanvraag ook per e-mail indienen?

Ja, daar hebben wij zelfs liever! Uw aanvraag met alle benodigde bijlagen kunt u mailen naar info@fondswestland.nl

Wij zijn er niet zeker van of wij de aanvraag correct hebben opgesteld. Kunnen we daarover praten?

Stuurt u de aanvraag maar gewoon in. Als wij vinden dat deze onvolledig of onduidelijk is, nemen wij wel contact met u op.

Moeten aanvragen voor een bepaalde datum in het jaar ingediend worden?

Nee, U kunt aanvragen het hele jaar door indienen, als het maar minstens 10 weken voorafgaand aan de aanvang van uw project is en er dus nog geen financiële verplichtingen zijn aangegaan.

Bestaat de kans dat het donatiebudget aan het eind van het jaar op is, zodat we met onze aanvraag moeten wachten tot het nieuwe jaar?

Nee, het hele jaar is de kans op toewijzing even groot.

Kunnen we, nadat we een aanvraag hebben ingediend, het project nog wijzigen?

Dat kan, alleen bent u wel verplicht om ons op de hoogte te stellen van alle wijzigingen in projectopzet, planning, begroting en dekkingsplan. Indien u dit nalaat, kunnen wij een financiële toezegging geheel of gedeeltelijk intrekken op basis van onze Algemene Voorwaarden.

Hoe vaak kan één organisatie een aanvraag indienen?

Als u goede projecten heeft die vallen binnen onze algemene donatiecriteria, kunt u hiervoor in principe aanvragen indienen zo vaak als nodig is.

Mogen we ook andere fondsen of bedrijven aanschrijven?

Jazeker, dat verwachten wij zelfs van u. Ons Fonds wil geen exclusiviteit, maar wel een breed financieel draagvlak onder uw project.

Hoeveel geld mogen we vragen?

De bijdragen van Fonds Westland variëren van € 100, - tot een bedrag van circa
€ 50.000, -. Het toe te kennen bedrag hangt af van het project, de begroting en het dekkingsplan.

Mogen we een bepaald onderdeel van de begroting indienen?

Het beste is dat u de gespecificeerde begroting van het totale project opstuurt en het bijbehorende dekkingsplan. Naar aanleiding daarvan bepaalt het Fonds of het een algemene bijdrage verstrekt of steun wil geven voor een bepaald onderdeel. In uw aanvraag kunt u eventueel zelf wel een voorkeur aangeven.

Wij hebben een goed idee voor een project. Kunnen we daarover met Fonds Westland praten?

Dat kan, maar het liefst hebben wij eerst een duidelijke projectomschrijving met een indicatie van de kosten, als basis voor een gesprek. Om een afspraak te maken, kunt u contact opnemen met onze adviseur (zie onder contact).

Ben ik, na toekenning van een donatie, verplicht de naam van het Fonds te vermelden?

Fonds Westland is een charitatief fonds. Wij geven donaties zonder tegenprestaties te vragen. Het gaat ons niet om naamsbekendheid zoals bij sponsoring vanuit het bedrijfsleven. Wel stellen wij het zeer op prijs als u bij contacten met de pers of bij andere publiciteitsuitingen de naam van ons Fonds vermeldt. Dit draagt er namelijk toe bij dat ook andere potentiële aanvragers ons weten te vinden. Let u wel op een juiste en volledige naamsvermelding: Fonds Westland.

Op welke manieren kan ik een toegekende donatie door Fonds Westland in de publiciteit brengen?

Er zijn diverse mogelijkheden:

 • Via een persbericht dat u uitbrengt;
 • Als de pers u benadert in het kader van het project, kunt u nadrukkelijk vragen of de donatie door Fonds Westland wordt vermeld;
 • Via toespraken in het kader van het project;
 • Plaatsing van onze vlaggen en/of banners bij festivals en andere evenementen. Voor het lenen hiervan kunt u contact opnemen met onze secretaris Irene Borgdorff: 06  22752363 of irene.r@borgdorff.nl. Ook bij ons bestuurslid Piet van der Valk kunt u terecht voor vlaggen en banners. Hij is te bereiekn via pamvdvalk@gmail.com of 06 51249182
 • Via al het drukwerk ten behoeve van het project. Ons digitale logo kunt u opvragen bij onze adviseur Margreet Aantjes, tel: 070-3754958 of info@fondswestland.nl 
 • Op uw website en in uw jaarverslag kunt u melding maken van de donatie, waarbij u eveneens ons logo kunt gebruiken.
Wij verzoeken u vriendelijk bij alle publiciteitsuitingen de naam van ons Fonds volledig en correct te gebruiken: Fonds Westland